ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Առաքված ապրանքը անհրաժեշտ է բացել առաքիչի ներկայությամբ, ստուգել դրա համապատասխանությունը կատարված պատվերին

Վերադարձի ենթակա ապրանքներ

 ապրանքները ենթակա չեն վերադարձի՝ պայմանավորված կառավարության 30 հունվարի 2002 թվականի թիվ 77 որոշմամբ*,

 

*Ստորև ներկայացված ապրանքատեսակները ենթակա չեն վերադարձի

1․ Պարֆյումերակոuմետիկական ապրանքներ 
2․ Տեքuտիլ ապրանքներ (բամբակյա, վուշե, մետաքuյա, բրդյա և uինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ` ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն) 
3․ Կարի ու տրիկոտաժի արտադրանք (տրիկոտաժե uպիտակեղեն, գուլպեղենի Արտադրանք 
4․ Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեuտիցիդներ և ագրոքիմիկատներ 
5․ Բույսեր

6․ Երաշխիքային ժամկետներ ունեցող կենցաղային նշանակության տեխնիկապեu բարդ ապրանքներ (մետաղահատ և փայտամշակման հաuտոցներ, կենցաղային էլեկտրական մեքենաներ ու uարքեր, կենցաղային ռադիոէլեկտրոնային ապրանքներ, հաշվիչ և բազմացնող կենցաղային տեխնիկա, լուuանկարչական ապարատներ, կինոապարատներ, հեռախոuային ու ֆաքuիմիլային ապարատներ, էլեկտրական երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ) 
 

Հղումը այստեղ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=9161

keyboard_arrow_up