ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Գաղտնիության պայմաններ

Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել սույն Գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են Ձեր կողմից՝ Կայքում գրանցվելուց կամ պատվեր ձևակերպելիս: Դրանք են`

  • ազգանուն, անուն,
  • հեռախոսի համար,
  • ծննդյան ամսաթիվ և տարեթիվ,
  • էլեկտրոնային փոստի հասցե (e-mail),

Կայքը պահպանում է նաև տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Կայք այցելելու ժամանակ (IP հասցե, cookies-տեղեկություններ, տեղեկատվություն բրաուզերի մասին, մուտքի տևողություն, էջի URL, ռեֆեռեր), որոնք օգտագործվում են տեխնիկական խնդիրների բացահայտման ու լուծման, վճարումների և դրանց ապահովության վերահսկման նպատակով:

Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:

Տեղեկությունների  օգտագործում 

Մեզ համար անձնական տեղեկությունների հավաքագրման առաջնային նպատակը Ձեզ ապահով, հարմարավետ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Սույնով Դուք համաձայնվում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկությունները հետևյալի համար.

  • Ձեր հայցած ծառայությունների և օգնության ապահովում,
  • մեր ծառայությունների, բովանդակության, գովազդի որակի չափում ու բարելավում,
  • ոչ ստանդարտ իրավիճակներում զանգի կամ էլ. փոստի միջոցով հավելյալ տեղեկությունների ճշտում կամ հաղորդում,
  • պատվերը հաստատող, սխալ լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող, ի պատասխան Ձեր հարցի ուղարկված նամակների ուղարկում

Լրացուցիչ  պայմաններ 

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի՝ Օգտագործողը իրավունք ունի դիտել ու խմբագրել Կայքի կողմից հավաքագրված իր անձնական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտագործողի համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից:

Սույն Գաղտնիության պայմանների հետ կապված բոլոր առաջարկներն ու հարցերը պետք է ուղղել Կայքի «Հետադարձ Կապ» բաժնի օգնությամբ:

keyboard_arrow_up